තුර්කියේ උද්ගෝෂකයින්ට ප්‍රහාර

turky

තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල්හි තක්ෂිම් චතුරශ්‍රයේ රැස්ව සිටින උද්ගෝෂකයින් හට පොලිසිය විසින් ජල කාලතුවක්කු ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇත.

තක්ෂිම් චතුරශ්‍රයේ පැවැත්වෙන මෙම විරෝධතාව දැනට සතියක් තිස්සේ පැවැත්වෙන වෙන අතර අගමැති රිකෙප් තායිප් එර්ද්ගොන් කියා සිටියේ තමන් තව දුරටත් මෙම තත්වය නොඉවසන බවයි.

අගමැතිවරයා ඊයේ කියා සිටියේ තමන් මෙම උද්ගෝෂකයින් සමග සාකච්ඡා කිරීමට සුදානම් බවයි.උද්ගෝෂකයින් පොලිසිය වෙත ගල් මුල් සහ පෙට්‍රල් බෝම්බ දමා ගැසුහ. පරිසර ප්‍රශ්න මුල් කර ගෙන මෙම විරෝධතා ආරම්භ විය.