මුස්ලිම් විරෝධී බුරුම භික්ෂුවට ජනපති සහාය පළ වේ

අශින් විරතු (Ashin Wirathu) in Time magazine
Image caption 'බෞද්ධ ත්‍රස්තවාදයේ මුහුණුවර' ශීර්ෂ පාඨය යටතේ අශින් විරතු භික්ෂුන් වහන්සේගේ ඡායාරූපයක් ටයිම් සඟරාවේ පලවිය

බුරුමයේ මුස්ලිම් විරෝධී කෝලාහල දියත් කිරීම සඳහා පෙළඹවීම් කළ බවට චෝදනා ලත් බෞද්ධ භික්ෂුවක් රැක ගැනීම පිණිස බුරුම ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් වී සිටී.

අශින් විරතු (Ashin Wirathu) භික්ෂුන් වහන්සේගේ ඡායාරූපයක් 'බෞද්ධ ත්‍රස්තවාදයේ මුහුණුවර' යන ශීර්ෂ පාඨය යටතේ ටයිම් සඟරාවේ පල කර තිබිණ.

එම වාර්තාව හෙළා දකින බුරුම ජනාධිපති තෙයින් සෙයින් පවසන්නේ අශින් විරතු හිමි නම රටේ සාමය සහ සමෘධිය උදෙසා වෙහෙසෙමින් සිටි බවයි.

ටයිම් සඟරාවේ මෙම ක්‍රියා කලාපය දෙපාර්ශවය අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ උත්සාහය අනතුරේ හෙළීමක් වශයෙනුයි, බුරුම ජනාධිපතිවරයා විසින් විග්‍රහ කරනු ලැබ තිබුනේ.

බුරුමයේ ඇතිවූ මුස්ලිම් විරෝධී කෝලාහල නිසා දස දහස් ගණන් මුස්ලිම් ජනතාව ගම් බිම් අත් හැර පලා ගියහ.