බ්‍රසීලයට ජනමතවිචාරණයක්

බ්‍රසීලයේ දියත් වෙමින් පවතින රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණ සමනය කිරීමේ අරමුණින් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණයන් සඳහා ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමට සුදානම් බව එරට ජනාධිපතිනිය නිවේදනය කළාය.

බ්‍රසීල ජනාධිපතිනි ඩිල්මා රූසෙෆ් ප්‍රතිසංස්කරණයන් සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කළේ රජයේ බලධාරීන් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී.

Image caption ජනාධිපතිනි රූසෙෆ් ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ඉදිරිපත් කළේ බලධාරීන් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී

දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණයන් ට අමතරව ආර්ථිකය, ප්‍රවාහණය, සෞඛ්‍යය සහ අධ්‍යාපනය යන ක්ෂේත්‍රවල සිදුවන වෙනස්කම්ද මෙම යෝජනාවලට ඇතුළත් කර ඇත.

නමුත් රියෝ ද ජනේරෝ නුවර තවමත් උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙන අතර ජනාධිපතිනියගේ යෝජනාවලින් ජනතාව සෑහීමකට පත්වී නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පොදු ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දැමීම නිසා ආරම්භ වූ විරෝධතා පසුව දශ ලක්ෂයකට අධික ජනකායක් වීදි කැඳවු රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණ බවට වර්ධනය විය.