පොලීසිය පවුලේ කීර්තිනාමය කෙලෙසනවා - ස්ටීවන් ලෝරන්ස් ගේ මව කියයි

ඝාතනයට ලක්වුණු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කළු තරුණයකු වන ස්ටීවන් ලෝරන්ස් පවුලේ කීර්ති නාමය කෙලෙසීමට ලන්ඩනයේ අග නාගරික පොලිසිය වීරිය දරු බවට නැගෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මහජන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඔහුගේ මව ඉල්ලා සිටී.

බ්‍රිතාන්‍ය ස්වාදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තෙරීසා මේ (Theresa May) හමුවීමෙන් අනතුරුව ඩොරීන් ලෝරන්ස් (Doreen Lawrence) කියා සිටියේ මේ චෝදනා තමන්ගේ මහත් පිළිකුලට හේතුවූ බවයි.

වසර විස්සක් පුරා පවුලක් වශයෙන් පොලීසියේ දුෂණය ගැන කතා කොට ඇති බව පැවසූ ඇය රහස් පොලිස් නිලධාරීන් දැන් තම පවුලේ කීර්තිනාමය කෙලෙසීමට පටන් ගෙන ඇතැයි චෝදනා කළේය.

“මට දැනගන්න ඕනේ මේකට අවසර දුන්නු ඉහළ නිලධාරීන් කවුද කියා,” ඩොරීන් ලෝරන්ස් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.