කිලෝ මීටර දෙදහසක ආසියානු වෙළඳ මාවතක්

Image caption මෙම ගිවිසුම ප්‍රකාශයට පත් කෙරුනේ,පාකිස්තාන් අගමැති නවාෂ් ෂරීෆ් බේජිං නගරයේ සිදුකරන සංචාරයක් අතරවාරයේ.

වයඹ චීනයේ සිට අරාබි මුහුදේ පිහිටි ග්වදාර් (Gwadar) පාකිස්තාන් වරාය කරා නව ප්‍රවාහන මාර්ගයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම්වලට චීනය සහ ඉන්දියාව එකඟ වූ බව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

මෙය අනාගතයෙහි ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රවාහන මංතීරුවක් වනු ඇති බවට දෙරට බලාපොරොත්තු තබා සිටිති.

කිලෝමීටර් දෙදහසකටත් වඩා දුරැති මෙම ප්‍රවාහන මංතීරුව ඉදිකෙරෙන්නේ,කරකෝරම් (Karakoram) කඳුකරය ඔස්සේ බවත් සැලසුම්වල දැක්වෙයි.

මෙම නව මාර්ගය පාවිච්චියට ගැනීම ආරම්භ වූ විට ප්‍රවාහන කාලයේ ඉතිරි වීමක් සිදුවෙන අතර,චීනයට හොර්මස්z ( Hormuz) සමුද්‍ර සන්ධියට පිවිසීමට අවශ්‍ය දොරටු විවෘත වීමක් ද සිදු වනු ඇත.

ලෝක ඛනිජ තෙල් වෙළෙඳාමෙන් වැඩි හරියක් සිදු කෙරෙන කළාපයේ මුවවිට හොර්මස්z ( Hormuz) සමුද්‍ර සන්ධියයි .

ඉහත කී ගිවිසුම ප්‍රකාශයට පත් කෙරුනේ,පාකිස්තාන් අගමැති නවාෂ් ෂරීෆ් බේජිං නගරයේ සිදුකරන සංචාරයක් අතරවාරයේ.

පාකිස්තාන් අගමැතිවරයා ,චීනය සහ පාකිස්තානය අතර පවතින සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කළේ මීපැණිවලටත් වඩා ඉතා මිහිරි වූවක් හැටියටයි.