පාසල් දිවා ආහාරය විෂ වී විස්සකට වැඩි පිරිසක් මියයයි

පාසල් දිවා ආහාර විෂ වීමෙන් පාසල් ළමුන් විසි දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් මිය යාමෙන් පසු ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් හට ගෙන ඇත.

ආහාර විෂ වීමෙන් රෝහල් ගතවූ ළමුන් දිවි ගෙවූ චප්‍රා නගරයේ පොලු මුගුරු වලින් සන්නද්ධ වූ පිරිස් පොලිස් වාහන වලට ප්‍රහාර එල්ල කළහ.

කෘමිනාශක

ප්‍රාන්ත අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, මියගිය ළමුන්ගේ සිරුරු වලින් කෘමිනාශක සඳහා යොදා ගැනෙන ඕර්ගනපොස්පරස් දුගඳ නිකුත් වූ බව වෛද්‍යවරුන් පැවසූ බවයි.

බිහාරයේ පාසල් වල ළමුන් සඳහා නොමිලේ ආහාර ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය තුල දුෂණ සහ අක්‍රමිකතා ගහන බව වාර්තාකරුවෝ ප්‍රකාශ කරති.