මැදපෙරදිග තවත් සාම සාකච්ඡා වටයක්

Image caption නිදහස් කිරීමට නියමිත ඇතැම් පලස්තීන සිරකරුවන් අවුරුදු තිහකට ආසන්න කාලයක් සිරගත කරනු ලැබ සිටින අය බවත් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මැදපෙරදිග සාම සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කරනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් හොඳ හිත පළ කිරීමක් හැටියට පලස්තීන සිරකරුවන් සීමිත සංඛ්‍යාවක් නිදහස් කිරීමට සැලසුම් කරමින් ඇතැයි ඊශ්‍රායලය පවසයි.

ඊශ්‍රායලයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා භාර ඇමති, යුවල් ස්ටෙයිනිට්ෂ් (Yuval Steinitz) ප්‍රකාශයක් කරමින්,නිදහස් කරනු ලබන සිරකරුවන් අදියරින් අදියර මුදා හරින බවයි සඳහන් කළේ.

නිදහස් කිරීමට නියමිත ඇතැම් පලස්තීන සිරකරුවන් අවුරුදු තිහකට ආසන්න කාලයක් සිරගත කරනු ලැබ සිටින අය බවත් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

සිරකරුවන් මුදා හරිනු ලැබීමේ පුවත නිවේදනය කෙරුණේ, ඊශ්‍රායල් සහ පලස්තීන නිලධාරීන් අතර අවුරුදු තුනකට පසුව පළමු වරට ඍජු සාකච්ඡා ආරම්භ කෙරෙන බවක් ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් දවසකට පසුවයි.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රධාන ගැටළු වී ඇති ජෙරුසලමේ අනාගතය යුදෙව් ජනාවාශ ව්‍යාප්තිය සහ දේශ සීමා වනු කරුණු සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය දිගටම මත දෙකක සිටින බවයි බීබීසී වාර්තාකරුවෙක් ප්‍රකාශ කරන්නේ.