චීන භූමිකම්පාවෙන් ජීවිත රැසක් අනතුරේ

බටහිර චීනයේ ‘ගන්සු’(Gansu) ප්‍රාන්තයේ සිදු වූ භූමි කම්පාවකින් අඩු තරමින් හැත්තෑ පස් දෙනකු වත් මරණයට පත් වූ අතර, තවත් හාරසීයකට පමණ තුවාල සිදුව ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

අංශක 6.6 ක් බලවත් භූ චලනයක් හැටියට රික්තර් මාපකයේ සටහන් වී ඇති මෙම භූමි කම්පාවෙන් වැඩිම හාණි සිදුව තිබෙන්නේ ඩින්ක්ෂි(Dingxi) නගරය අවට ප්‍රත්‍යන්ත කඳුකර ප්‍රදේශ වලටයි.

උදේ පාන්දර ආරම්භ වූ භූමිකම්පාවත් සමඟ ගොඩනැගිලි කඩා වැටෙද්දී ඉන් පිටතට පැන ගැනීමට නො හැකි වූ බාල සහ මහළු අයයි වැඩි වශයෙන් අනතුරට ගොදුරුව ඇත්තේ.

බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ප්‍රදේශයට යැවීමට චීන බලධාරීන් විසින් පියවර ගනු ලැබ ඇති නමුත් නායයෑම් නිසා මහාමාර්ග අවහිරව ඇති හෙයින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ස්ථාන කරා ලඟා වීම දුෂ්කරවයි පවතින්නේ.

අනතුරට පත් ජනතාව සඳහා අවශ්‍ය සහනාධාර ප්‍රවාහනය කෙරෙමින් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

ඩින්ක්ෂි(Dingxi) නගරය අවට ප්‍රත්‍යන්ත කඳුකර ප්‍රදේශ නිතරම මෙන් භූමිකම්පා වාර්තා වෙන කලාපයක්.