නම කියා අමතන ඩොල්ෆින්

dolphin study off Scotland coast
Image caption ඩොල්ෆින් විවිධ සංඛ්‍යාත වලින් යුතු හඬවල් නම් ලෙස භාවිතා කරයි.

ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන් එකිනෙකාට නම කියා ආමන්ත්‍රණය කරන බවට අධ්‍යයනයකින් හෙළිවී තිබේ.

ස්කොට්ලන්ත මුහුදේ පර්යේෂණ කටයුතු මෙහෙයවූ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් විසින් මේ බව සොයා ගෙන ඇත.

ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන් සිවූරුහන් බාන හඬ පටිගත කර එය මුහුද යට දීම ප්‍රති වාදනය කිරීමෙන් මෙම අධ්‍යයනය සිදුවිය.

ප්‍රතිවාදනය වූ තමන්ගේ හඬට පමණක් ප්‍රති උත්තර දුන් ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයෝ, අනෙක් ඩොල්ෆින් මත්සයන්ගේ හඬ ඇසුණු විට ප්‍රතිචාර නොදක්වා සිටියහ.

පර්යේෂකයින් පැවසුවේ ඩොල්ෆින් සියුරුහන් බෑමේදී නගන විවිධ ශබ්ද රටා මිනිසුන් විසින් පාවිච්චි කරන නම් වලට සමාන වන බවයි.

කැළඹිලි සහිත මුහුදේදී එකිනෙකා හඳුනා ගැනීමට ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයෝ මෙසේ එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යාත වලින් යුතු හඬවල් උපකාර කර ගනිති.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර