බිහාරයේ ගුරුවරු නොමිලේ පාසල් ආහාර ව්‍යාපෘතියට පිටු පාති

Image caption බිහාරයේ පාසල් ආහාර විෂ වූ ශිෂ්‍යයෙක්

ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගුරුවරු එම ප්‍රාන්තයේ පාසල් සඳහා නොමිලේ සැපයෙන ආහාර ව්‍යාපෘතියට හවුල් වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවෙයි.

බිහාර් ගුරුවරු එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ ව සිටින්නේ, පාසල් සිසුන් විසිතුන් දෙනකු පසුගිය සතියේ මරණයට පත්වීමෙන් පසුව.

බිහාරයේ පාසල් වලට නොමිලේ ආහාර සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය තුළ දූෂණ සිදු වෙන බවට මෙන් ම ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර සැපයෙන බවට චෝදනා එල්ල වෙමින් ඇති අතර එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවශ්‍ය සහයෝගයෙන් තොරවයි.

එවැනි තත්වයක් යටතේ යම්කිසි වරදක් සිදු වුනොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට දෝෂාරෝපණය එල්ල වනු ඇතැයි ගුරුවරුන් පවසන බවයි, ඔවුන් නියෝජනය කරන සංවිධානයක් කියා සිටින්නේ.

පාසල් ආහාර වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වෙනත් ආයතනයක් පත් කරන ලෙසත් බිහාරයේ ගුරුවරු ඉල්ලා සිටිති.

පසුගිය දා වාර්තා වූ පාසල් සිසුන් ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් සිදු කොට ඇති පරීක්ෂණයක් මගින් හෙළි වී තිබෙන්නේ ආහාර වල කෘමිනාශක ද්‍රව තිබුණ බවයි.

එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාසලේ විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.