බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වීමට අවසර පතන පිරිස අතරේ යුධ අපරාධකරුවන්

uk

බ්‍රිතාන්‍ය තුල ජිවත් වීමේ නීත්‍යානුකූල ඉල්ලමින් යුධ අපරාධකරුවන් යයි සැක කෙරෙන සියයකට අධික සංක්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාවකගෙන් පසුගිය වසරේ බ්‍රිතාන්‍ය ආගමන විගමන කාර්යාංශයට ඇයදුම්පත් ලැබී ඇත.

යුධ අපරාධකරුවන්ගේ යැයි සැක කෙරන පිරිස අතර බ්‍රිතාන්‍යයේ දිගු කලක් ජිවත් ව සිටි ඉරාන,ඉරාක රුවන්ඩා, ශ්‍රී ලංකීක සහ සර්බියානු ජාතිකයන් පුරවැසි භාවය හෝ බ්‍රිතාන්‍ය තුල රැඳීසිටීමේ අවසරය සඳහා අයැදුම් පත් ඉදිරිපත් කළ පිරිස් අතර සිටිති.

මේ තත්වය වෙනස් විය යුතු බවත් බ්‍රිතාන්‍ය ලොව පුරා යුධ අපරාධකරුගේ වාස භුමියක් බවට පත්වීම වැළැක්විය යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය ආගමන විගමන කාර්යාංශය කියා සිටී.

සැකකරුවන්ට එරෙහි නඩු විභාග බ්‍රිතාන්‍යය තුල දීම සිදු කලයුතු බවයි මානව අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන කියා සිටින්නේ.

මේ පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කරන මනුෂ්‍ය ඝාතන වලට එරෙහි සංවිධානයක යේ නීති උපදේශක කෙවින් ලෝවේ ප්‍රකාශ කළේ බ්‍රිතාන්‍ය තුලදීම නඩු විභාග සිදු කිරීමේදී සංකීර්ණ ප්‍රයෝගික ගැටළු රැසක් පන නගින බවත්,වෙනත් රටකදී සිදු කරනලද අපරාධයක සැකකරුවන්, බ්‍රිතාන්‍ය තුලදීම හඳුනා ගැනීම සඳහා විශාල මුදලක් සහ කාලයක් වැයවෙන බවයි.