තෙලන්ගානාවට විරෝධය

andra protest

තෙලන්ගානා නමින් අලුත් ප්‍රාන්තයක් පිහිටුවීමට ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය දෙකඩ කෙරෙන බවක් ඉන්දීය මාධ්‍ය ආණ්ඩුව විසින් නිවේදනය කරනු ලැබීමත් සමඟ,දකුණු ඉන්දියාවේ ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයෙහි විරෝධතා ව්‍යාපාර පැතිර යමින් පවතී.

ප්‍රාන්තයේ දකුණු සහ මුහුදුබඩ කලාපයන්හි ව්‍යාපාරික ස්ථාන සහ පාසල් වසා දැමුණ අතර,ප්‍රවාහන කටයුතු අඩාල වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉන්දියාවේ තෙලිඟු බස කතා කරන ජනතාව බෙදී යන හෙයින්,ප්‍රාන්තය දෙකඩ කොට අලුතින් තෙලන්ගානා නමින් ප්‍රාන්තයක් නිර්මාණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලට ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් වාසීන්ගෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් විරෝධය පළ කොට ඇත.

එහෙත් ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ උතුරට වන්නට පිහිටි තෙලන්ගානා ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඔවුන් සඳහා වෙනම ප්‍රාන්තයක් ඉල්ලමින් අවුරුදු පනහක පමණ කාලයක් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් ගෙන යමින් සිටිති.

තෙලන්ගානා නිදහස් ව්‍යාපාරය කියා සිටින්නේ,තම කලාපය රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයෙන් බැහැර කෙරුණ තත්වයක පවතින බවයි.