ගංජා භාවිතය සඳහා උරුගුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනත් සම්මතයි

උරුගුවේ පාර්ලිමේන්තුව ගංජා නීතිගත කිරීමට අවසර දී තිබේ.

අපේක්ෂා කෙරෙන පරිද්දෙන් ඉහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් සිය අනුමැතිය ලබා දුන්නොත් ‘ත්‍රෛලෝක විජයා පත්‍රම්’ ලෙසින් හැඳින්වෙන ගංජා වගා කිරීම, විකිණීම සහ මත්ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීම නීතිගත කරන ලෝකයේ මුල්ම රට වනු ඇත්තේ දකුණු ඇමෙරිකාවේ ගිනිකොන දිග උරුගුවේ රාජ්‍යයයි.

පනත සම්මත කරගනු ලැබුවේ පැය දහතුනකට වැඩි වෙලාවක් වාද විවාද කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

විදේශිකයන්ට තහනම්

මෙමගින් වයස අවුරුදු දහ අටට වැඩි උරුගුවේ වැසියන්ට මසකට ගංජා ග්‍රෑම් හතළිහක් දක්වා මිලදී ගැනීමේ ඉඩ සැලසෙයි.

විදේශිකයන්ට ඒ අවසරය ලැබෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපති හොසේ මුහීකා (Jose Mujica) පවසන්නේ ගංජා භාවිතය අපරාධයක් සේ නොසැලකීම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ගේ බලය අඩු කිරීමට හේතු වන බව.

කෙසේ වෙතත් මෙ මගින් මුළු මහත් පරම්පරාවක්ම වඩා විනාශකාරී මත්ද්‍රව්‍ය වෙත යොමුකරන බවට රජයට චෝදනා කරන විරුද්ධවාදීන් මෙම පියවර හඳුන්වා ඇත්තේ ‘හින්දර සමග සෙල්ලම් කිරීමක්’ ලෙසින්.