එවරස්ට් කඳු තරණය සම්බන්ධයෙන් නව රෙගුලාසි මාලාවක්

Image caption කඳු නගින්නන් නිසා එවරස්ට් මුදුනෙහි තදබදයක් ඇති වෙන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇත.

එවරස්ට් කඳුවැටිය තරණය කිරීමේ චාරිකා පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බලපැවැත්වෙන නව රෙගුලාසි මාලාවක් ක්‍රියාවට නැංවීමට පියවර ගනිමින් ඇතැයි නේපාලයේ සංචාරක කටයුතු භාර නිලධාරීහු පවසති.

අලුතින් හඳුන්වා දෙනු ලබන වැඩ පිළිවෙල යටතේ,එවරස්ට් කඳු පාමුල පිහිටි කඳවුරේ නේපාල ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායමක් රඳවනු ලැබීමට නියමිතයි.

එම සැලැස්මේ අරමුණ වන්නේ,එවරස්ට් තරණය කරන්නන්ට උදව් වීම, බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් සම්බන්ධීකරණය සහ පරිසර සංරක්ෂණයට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.

නේපාල බලධාරීන් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹ තිබෙන්නේ, එවරස්ට් කඳු ශිඛරය ආසන්නයේ විශාල පිරිසක් එක්රැස් වීමෙන් තදබදයක් ඇති වීම සහ බටහිර රටවලින් පැමිණි කඳු නගින්නන් කණ්ඩායමක් සහ එවරස්ට් තරණයට මග පෙන්වන නේපාල ශර්පාවරුන් අතර ඇති වූ ගැටුමක්.

නේපාල ආණ්ඩුවේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් සතුට පළ කරන එවරස්ට් කඳු නගින්නන් මෙහෙයවන්නන් පවසන්නේ, යෝජිත වැඩ පිළිවෙල හොඳින් පෙරට යනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු තබන බවයි.

එවරස්ට් කඳු ශිඛරයට ලඟා වීමට පෙර හමු වෙන පටු දුර්ගයේ තමන්ට පැය දෙක හමාරක පමණ කාලයක් පෝලිමේ සිටීමට සිදු වූ බවට ඇතැම් කඳු නගින්නන් මේ වසරේ පැමිණිලි කර තිබුණි.