ආදරය කිරීම ගැන විශ්ව විද්‍යාල පාඨමාලාවක්

Love
Image caption කිසිදු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් පාඨමාලාවට ඇතුලත් නැහැ

ආදරය කරන්නේ කෙලෙසද යන්න පිළිබඳව ලබන වසරේ සිට නව පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන බව ඉන්දියාවේ විශ්ව විද්‍යාලයක් නිවේදනය කොට තිබේ.

කල්කටාවේ ප්‍රසිඩන්සි විශ්ව විද්‍යාලය ආරම්භ කරන එම පාඨමාලාවේ අරමුණ ආදරයේ සමාජ විද්‍යාත්මක ගැටළු හැදෑරීම බවයි, උප කුලපතිවරිය පවසන්නේ.

විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නව පාඨමාලාව හැදෑරීමට වෙනත් ඕනෑම දෙපාර්තමේන්තුවක අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ද අවසරය ලැබේ.

කෙසේ නමුත් කිසිදු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් එයට ඇතුලත් නොවන බව උප කුලපතිනි මාලවිකා සර්කාර් අවධාරණය කරන්නීය.