මී හරකෙකුගේ මිල ඩොලර් හතලිස් එක් දාහක්

මී හරකෙක්
Image caption ඩොලර් 41,000 ක් යනු ඉන්දියාවේ දී සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් මිලදී ගත හැකි මුදලක්

දකුණු ඉන්දීය ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශයේ ගොවියකු සතු මී හරකෙක් ඇමරිකානු ඩොලර් හතලිස් එක් දහසකට විකිණී තිබේ.

මෙය ඉන්දියාවේ දී සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් මිලදී ගත හැකි මුදලක්.

ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශයේ පැවති ගව ප්‍රදර්ශනයකදී වාර්තාගත කිරි ප්‍රමාණයක් ලබා දුන් ලක්ෂ්මී නමැති මෙම මී එල දෙන එහි ප්‍රථම ස්ථානයට හිමි ත්‍යාගය හිමි කර ගත්තේය.