කොළඹ උද්ඝෝෂකයන් ජනාධිපති මන්දිරය දෙසට

colombo protest

කොළඹ කොටුව දුම්රිය පොළ අසලට රැස්වූ උද්ඝෝෂකයන් දහස් ගණනක් නිරායුධ වැසියන්ට වෙඩි තැබීම සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට බාධා පමුණුවාලීමට බාධා කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවට චෝදනා කරමින් විරෝධතාවක් පැවැත්වුහ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෝ මෙන්ම සිවිල් සංවිධාන ගණනාවක නායකයින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගිවුහ.

වැලිවේරියේ දී තිදෙනෙකුට වෙඩි තැබීමට නියෝග දුන්නේ කව්රුන්දැයි දැනගැනීමට ජනතාවට අයිතියක් ඇති බව උද්ඝෝෂකයන් කියා සිටියහ.

උද්ඝෝෂකයන් පෙළපාලියකින් ජනාධිපති මන්දිරය දෙසට ගමන් ගැනීමට උත්සාහ කරන අතර පොලිසිය පෙළපාලියේ ගමන වලක්වාලීමට උත්සාහ දරමින් සිටී.