හොස්නි මුබාරක් යළි උසාවියේ

ඊජිප්තුවේ බලයෙන් පහ කළ ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක් යළිත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය.

හොස්නි මුබාරක් බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් කොට නිවාස අඩස්සියට පත් කරනු ලැබුවේ මීට දින තුනකට පෙරදීයි.

වසර 2011 දී ඊජිප්තුවේ ඇතිවූ මහජන නැගිටීම් වලදී උද්ඝෝෂකයන්ට වෙඩි තැබීමට නියෝග කිරීමේ චෝදනාවට හිටපු ජනාධිපතිවරයා වරදකරු වූ අතර ඔහුගේ අභියාචනය විභාගයට ගෙන තිබේ.

පවතින චෝදනා ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි විත්තියේ නීතිඥයකු වූ අතීෆ් ගලාලා කියා සිටියේ.

උද්ඝෝෂකයන්ට වෙඩි තැබීමේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනු බල දුන් බවට එල්ලවූ චෝදනා යටතේ හොස්නි මුබාරක්ගේ පුතුන් දෙදෙනා ද සිරගත කර සිටී.