මාවෝවාදී ගරිල්ලෝ නේපාල හමුදාවට

Image caption නේපාල ජාතික හමුදාවට එක්‌ වූ මාවෝවාදී ගරිල්ලා භටයෙක්.

නේපාල සිවිල් යුද්ධය අවසානයකට ගෙන ඒම සඳහා ඇති කර ගත් සාම ගිවිසුම ප්‍රකාර මාවෝවාදී ගරිල්ලා බලකායේ හිටපු සටන්කාමීන් ගණනාවක් ජාතික හමුදාවේ නිලතල වලට පත් කරනු ලැබීම උත්සවශ්‍රීයෙන් සිදු කෙරිණ.

පැරණි මාවෝවාදී ගරිල්ලන් හැටහය දෙනෙක් සහ කාන්තා අංශයේ ගරිල්ලන් හතර දෙනෙක්, නේපාල යුද ඇකඩමියේ පුහුණුව ලැබීමෙන් අනතුරුව, කලින් ඔවුන් සටන් වැදී සිටි නේපාල ජාතික හමුදාවට එක් වූ බවයි, වාර්තා වන්නේ.

කලක් දේශපාලන මතයක ගිලී සිටි අය හෙයින් එවන්නන් ජාතික හමුදාවට බඳවා ගනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් මුලදී යුද හමුදාවෙන් බලපෑමක් එල්ල වුනත්, උපාධි උත්සවයේ දී කතා කළ පැරණි මාවෝවාදියෙක් ප්‍රකාශ කළේ, කිසිදු ප්‍රශ්නයක් මතු වනු ඇතැයි ඔහු නො සිතන බවයි.

එම පැරණි මාවෝවාදී ගරිල්ලා භටයා තව දුරටත් අදහස් දක්වමින්, එදා එකිනෙකාට එරෙහිව සටන් වැද සිටියත් නේපාලයේ සංස්කෘතිය අනුව තමන්ට දැන් එකමුතුව කටයුතු කිරීමේ ගැට‍ළුවක් නොමැති බවයි සඳහන් කළේ.

තවත් 1300 කට අධික පැරණි මාවෝවාදී ගරිල්ලන් පිරිසක් නේපාල හමුදාවේ පහළ නිල ශ්‍රේණීන්ට ඇතුළත් කොට ඇත.