රන් ආකරවලට දහඩිය වගුරන ටැන්සානියානු දරුවෝ

ටැන්සානියාවේ රන් ආකරවල වැඩෙහි යොදවා සිටින ළමුන් දහස් ගණනක් අසනීපවලට ගොදුරු වීමේ සහ මරණයට පත්වීමේ අනතුරකට මුහුණ පා සිටින බව වාර්තා වෙයි.

එම බාලවයස් කරුවන් ඉතා ම ගැඹුරු රන් ආකරවල දීර්ඝ පැය ගණන් ඇතුළත් වැඩ මුරවල යොදවන බවයි හෙළිදරව් වී තිබෙන්නේ.

එවැනි දුෂ්කර කාර්යයන්හි නිරත කොට සිටින වයස අවුරුදු අටක් තරම් වන බාල දරුවන් පසු වෙන දුෂ්කර තත්වය සම්බන්ධයෙන් අලුත් සාක්‍ෂි ලැබී ඇතැයි ‘හියුමන් රයිට්ස් වොච්’ මානව හිමිකම් සංවිධානය පවසයි.

රත්රන් පෙරා ගැනීමට පාවිච්චි කරන රසදිය විෂ වීම් සහ ඇතැම් විට බලපත් ලබා ගෙන නැති කුඩා පරිමාණයේ ආකාර කඩා වැටීම් ආදී අන්තරායකාරී තත්වයක ළමුන් පසු වෙන බවයි, ‘හියුමන් රයිට්ස් වොච්’ මානව හිමිකම් සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

ටැන්සානියාව ළමුන් ආකරවල වැඩෙහි යොදවනු ලැබීමට එරෙහිව දැඩි නීති සහිත රටක්.

එම නීතිය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ටැන්සානියාව තවත් පියවර ගත යුතුව ඇති බවයි,‘හියුමන් රයිට්ස් වොච්’ මානව හිමිකම් සංවිධානය කියා සිටින්නේ.