බින් ලාඩන් අල්ලා දුන් දොස්තරගේ දඬුවම අවලංගුයි

ඔසාමා බින් ලාඩන් දඩයම් කිරීම සඳහා සීඅයිඒ ඒජන්තයන් ට උදව් කළ වෛද්‍ය ෂකිල් අෆ්රිඩි ට පනවා තිබු දඬුවම අධිකරණ බලධාරියකු විසින් අවලංගු කරනු ලැබිණි.

අලුතින් නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමට නියෝග කරමින් ෂහිබ්සාදා මොහම්මඩ් අනීස් නිලධාරියා ප්‍රකාශ කොට තිබුනේ කලින් තීන්දුව දුන් විනිසුරු වරයා තම බලය ඉක්මවා කටයුතු කොට ඇති බවයි.

දොස්තර අෆ්රිඩිට රාජද්‍රෝහී චෝදනා නගා මුලින් නඩු පවරනු ලැබුවේ බින් ලාඩන් අවසානයට සැඟවී සිටි අබොටාබාද් නුවර නිවසින් එන්නත් ව්‍යාපාරයක ව්‍යාජයෙන් ඩී එන් ඒ නියැදි ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

තිස් අවුරුද්දක් ඉක්මවන සිර දඬුවමක් ඔහුට පනවනු ලැබුවේ තහනමට ලක්වූ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් හා සබඳතා පැවැත්වීම ඇතුළු චෝදනා ගණනාවකට වරදකරු කිරීමෙන්.