ඇෆ්ඝන් සාමය වෙනුවෙන් තාලිබාන් සිරකරුවන්ට නිදහස

Image caption පාකිස්තානය, පසුගිය වසරේත් තාලිබාන් සිරකරුවන් විසිහය දෙනකු මුදා හැර ඇත.

පාකිස්තානය, තාලිබාන් සිරකරුවන් හත්දෙනකු මුදා හැරීමට පියවර ගන්නා බව නිවේදනය කොට ඇත.

අසල්වැසි ඇෆ්ඝනිස්තානයේ සාම ක්‍රියාදාමයට මග හෙළි කිරීමට එම තාලිබාන් සිරකරුවන් නිදහස් කරන බවයි පාකිස්තාන් විදේශ අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

එහෙත් එම සිරකරුවන් දැනටමත් මුදා හරිනු ලැබ ඇද්ද යන්න පැහැදිලි නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සාම වැඩ පිළිවෙල ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඇෆ්ඝන් ජනාධිපති හමීඩ් කර්ෂායි, පාකිස්තානයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර, ඉන් සති දෙකකටත් අඩු කාලයක් ඇතුළතයි, සිරකරුවන් නිදහස් කිරීමේ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කෙරුණේ.

පාකිස්තානය, පසුගිය වසරේත් තාලිබාන් සිරකරුවන් විසිහය දෙනකු මුදා හැර ඇත.