සිරියාවේ තත්වය ගැන එක්සත් ජාතීන්ගෙන් තවත් වාර්තාවක්

  • 2013 සැප්තැම්බර් 11

සිරියාවේ යුද වැද සිටින හැම පාර්ශවයක්ම යුද අපරාධ සහ මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධ සිදු කරමින් සිටින බවයි,සිරියාවේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අලුත්ම වාර්තාවකින් කියා සිටින්නේ.

ස්ත්‍රී දූෂණ සහ වධ හිංසා සිදු කිරීම් මහා පරිමාණයෙන් සිදු කෙරෙන අතර, සිරියානු ආණ්ඩුව පොකුරු බෝම්බ ඉතාම බහුලව පාවිච්චි කරන බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

වග විභාගයක් නැතිව කෙරෙන මනුෂ්‍ය ඝාතන වලට සිරියානු විපක්ෂය විශාල පරිමාණයෙන් වග කිව යුතු ව ඇති බවයි, එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

යුද අපරාධ සිදු කිරීම නිසා අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු ව ඇති පුද්ගලයන්ගේ දීර්ඝ ලැයිස්තුවක් තමන් සතු බවයි, එක්සත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂකයන් කියා සිටින්නේ.

එම එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරීක්ෂකයන්ට සිරියානු භූමියට ඇතුල් වීමට අවසර ලැබී නැති අතර, ඔවුන් ඉහත කී වාර්තාව සකස් කර තිබෙන්නේ,ඇසින් දුටු සාක්ෂි, වීඩියෝ ගත කොට ඇති ප්‍රකාශන සහ චන්ද්‍රිකා මගින් ලබා ගන්නා ලද දර්ශන ඇසුරින්.