ඉන්දීය හමුදා සහ මාඕවාදීන් අතර ගැටුම්

  • 2013 සැප්තැම්බර් 14

නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ ඔරිස්සා ප්‍රාන්තයේ මහා වනාන්තරයේ සිදු වූ ගැටුමකදී මාඕ වාදී ගරිල්ලන් දා හතර දෙනෙක් මරා දැමූ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක හමුදා විසින් වාර්තා කරනු ලැබ ඇත.

මරා දැමුණ ගරිල්ලන් අතර කාන්තාවක ද වූ බවයි, ඉන්දීය හමුදා පවසන්නේ.

ඉන්දියාවේ මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්කවල සන්නද්ධ මාඕවාදී ගරිල්ලන් පසු ගිය දශක හතර පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින බව ඉන්දියානු බලධාරීහු පවසති.

මාඕවාදී ගරිල්ලන්,පසුගිය මැයි මාසයේ ‘චටිස්ඝර්’ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, විසි හතර දෙනකු මරා දැමූ අතර,ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනා දේශපාලනඥයන් බවත් ප්‍රකාශ කෙරිණ.

මාඕවාදී ගරිල්ලන් කියා සිටින්නේ,ඉන්දියානු ගෝත්‍රික ප්‍රජා කණ්ඩායම්වලට අයත් ගොවීන්ගේ අයිතිය සහතික කිරීම වෙනුවෙන් තමන් පෙනී සිටින බවයි.

ආකර සමාගම් විසින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය භූමිය ලබා ගැනීම සඳහා ගෝත්‍රික ගොවීන් පළවා හරිමින් ඉඩම් පැහැර ගනු ලැබීම් ගැන ඉන්දියාවෙන් නිතරම මෙන් වාර්තා වෙයි.