ජගත් මූල්‍ය අර්බුදයත් සමඟ දිවිනසා ගැනීම් රැල්ලක්

දෙදාස් අට වසරෙහි(2008) උද්ගත වූ මූල්‍ය අර්බුදයේ ප්‍රතිවිපාකයක් වශයෙන් ලෝකය පුරා සිය දිවි හානිකර ගැනීම් වැඩි වූ බව පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබ ඇත.

මූල්‍ය අර්බුදය බල පැවැත්වුන කාලය ඇතුළත ලෝකයේ පුරුෂ සිය දිවි හානිකර ගැනීම්වල විශේෂ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන බවත් එම පර්යේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

අදාළ පර්යේෂණ වාර්තාව බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සඟරාවේයි පළ කරනු ලැබ තිබෙන්නේ.

පර්යේෂණය සිදු කරන ලද බ්‍රිතාන්‍ය සහ හොංකොං විද්‍යාඥයන්ට අනුව, සාමාන්‍යයෙන් වසරකට සිදු කෙරෙන සිය දිවි හානිකර ගැනීම් සංඛ්‍යාවට වඩා පන්දහසක් පමණ තවත් සිය දිවි හානිකර ගැනීම් 2009 වසරේ වාර්තා වී ඇත.

එය අසාමාන්‍ය තත්වයක් බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ.

රැකියා ප්‍රශ්නය අතිශයින් උග්‍ර වීම යුරෝපයේ තරුණ ප්‍රජාව සහ ඇමෙරිකාවේ මැදි වයසේ පුරුෂයන් අතර අසමමිතික තත්වයක් නිර්මාණය කළ බවත් ඉහත කී පර්යේෂණ වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

ජගත් මූල්‍ය අර්බුදය මහජන ජීවිත කෙරෙහි ඇති කරන නියත බලපෑම සිය දිවි හානිකර ගැනීමේ සංඛ්‍යාව ඉහල යාමටත් වඩා තවත් දරුණු තත්වයක් විය හැකි බවට පර්යේෂකයන් විසින් අනතුරු ඇඟවීමක් ද කරනු ලැබ ඇත.