වර්ගවාදී ගිනි දැල් වූ දේශපාලකයන් සිර භාරයට

උතුරු ඉන්දියාවේ, උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ මේ මාසය මුල පැතිර ගිය හින්දු මුස්ලිම් වර්ගවාදී ගැටුම්වලදී කුපිතකාරී ක්‍රියා සිදු කළ දේශපාලනඥයන් කීප දෙනකු අත් අඩංගුවට ගන්නා මෙන්, ප්‍රාන්ත උසාවියක් නියෝග කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගන්නා මෙන් නියෝග කර ඇති දේශපාලනඥයන් අතර පාලක කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ සහ භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ දේශපාලනඥයන් කීප දෙනකුත් සිටින බවයි,වාර්තා වන්නේ.

උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ, මුෂාෆර් නගර් දිස්ත්‍රික්කයේයි, ඉහත කී වාර්ගික ගැටුම් සිදු වුනේ.

එම හින්දු-මුස්ලිම් වාර්ගික ගැටුම් වලදී පනහකට අධික ජීවිත විනාශයක් වාර්තා වූ අතර, දස දහස් ගණනක් ජනතාවට ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන හැර දමා පලා යාමට සිදු වුණි.