සංක්‍රමණිකයන් ‘බ්‍රිතාන්‍ය කරණයට’

ලන්ඩන් අගනුවර ද ඇතුළුව බොහෝ බ්‍රිතාන්‍ය නගරවල සමාජ බහුතරය විදේශ සංක්‍රමණික ජනයා වීමේ ප්‍රවනතාවයක් දක්නට ලැබෙයි.නැගෙනහිර ලන්ඩනයේ ‘නිව්හැම්’ නාගරිකයත් ඉංග්‍රීසි සුදු ජනතාව සුළුතරය බවට පත් පේරුවකි.

ලක්ෂ තුනක් වන ‘නිව් හැම්’වැසියන්ගෙන් සුදු බ්‍රිතාන්‍ය ජන සංඛ්‍යාව 16.7% ක් පමණයි.

එම තත්වය යටතේ නිව්හැම් පුරපති ශ්‍රීමත් රොබින් වේල්ස්, තම නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ බ්‍රිතාන්‍ය සාර ධර්ම සහිත පුරවැසි සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමේ සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

ඔහුගේ උත්සාහය විවිධ ජන වාර්ගික මූලයක් සහිත ජන කණ්ඩායම් බ්‍රිතාන්‍ය කරණය කිරීමයි.

පුරපති රොබින් වේල්ස්,තම බල ප්‍රදේශයේ වැසියන්ට නිර්දේශ කරන්නේ,ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ ලෙස සහ බ්‍රිතාන්‍ය සාර ධර්ම අනුව ජීවිතය හැඩ ගසා ගන්නා ලෙසයි.

විදේශ භාෂා තහංචිය

නැගෙනහිර ලන්ඩනයේ බොහෝ පේරුවල වසන සංක්‍රමණික ජනතාවගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම නංවා ලීමට පුරපති වරයා විදේශ භාෂා වලින් පළ කෙරෙන පුවත් පත් සඟරා ‘නිව්හැම්’පුස්තකාල වලින් ඉවත් කිරීමට,භාෂා පරිවර්තන සේවා නතර කිරීමට සහ එක් එක් ජනවර්ගවල උත්සවවලට වෙන් වෙන් වශයෙන් අරමුදල් සැපයීම අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ අනුව හින්දු,මුස්ලිම් දෙමළ හෝ සිංහල වැනි විවිධ ප්‍රජා කණ්ඩායම් වලට වෙන් වෙන් ව උත්සව සංවිධානය කිරීමට කලින් මෙන් අරමුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උදා වෙයි.

පොදු බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි සමාජයක් බිහිකර ගැනීමට පුරපති වරයා ගෙන තිබෙන්නේ නිර්භීත පියවරක්ය යන්න ඊට සහයෝගය දක්වන කොටස්වල අදහසයි.

එහෙත් තවත් කණ්ඩායම් පවසන්නේ,එය මහජනයා වෙත කෙරෙන අනුමත කළ නොහැකි බලපෑමක් වන බවයි.