සිරියාව මහ බලවතුන්ගේ අවධානයට

  • 2013 සැප්තැම්බර් 26

සිරියාව සතු රසායනික අවි පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිශේධ බලය සහිත රටවල් පහේ එක්වී සාකච්ඡාවක් ආරම්භ විය.

එක්සත් ජනපදය, රුසියාව, චීනය, බ්‍රිතාන්‍යය සහ ප්‍රංශය එක් වී කෙරෙන මෙම සාකච්ඡාවේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය සිරියාවට එරෙහිව ගෙන ආ යෝජනාව පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

මේ පිළිබඳව ප්‍රංශ විදේශ ඇමති ලොරෙන්ත් ෆැබියස් කියා සිටියේ ආරක්ෂක මණ්ඩල යෝජනාව ගැන තමා මහත් බලාපොරොත්තු තබා ඇති බවයි.

ඉහත කී රටවල් පහේ මූලික අවධානය යොමු වී ඇත්තේ සිරියාවට එරෙහිව හමුදා බලය යෙදවිය යුතුද නැද්ද යන්න පිළිබඳවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර