බිඳුණු බෝට්ටුවට පිළිසරණ නොවූ බවට ඕස්ට්‍රේලියාවට චෝදනා.

  • 2013 සැප්තැම්බර් 28

අවශ්‍ය ආධාර ලඟාවෙමින් පවතින බවක්, ඕස්ට්‍රේලියානු බේරා ගැනීමේ බලධාරීන් විසින් තමන්ට දැනුම් දෙනු ලැබුනත්,එවැන්නක් ඉටි නොවූ බව,පසුගිය දා ඉන්දුනීසියාව අසල දී මුහුදුබත් වූ බෝට්ටුවේ සිටි දිවි බේරුන දේශපාලන සරණාගතයෝ කියා සිටිති.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකවරණ පතතන්නන් එකසිය විසි දෙනකු රැගෙන ඉන්දුනීසියාවේ සිට ක්‍රිස්මස් දූපත කරා යාත්‍රා කෙරෙමින් තිබුන බෝට්ටුව මුහුදු බත් වීමෙන් ජීවිත රැසක් විනාශ වී ඇත.

දිවි බේරුන එක් සරණාගතයෙක් ABC ගුවන් විදුලියට අදහස් දක්වමින්,බෝට්ටුව අනතුරට පත් ස්ථානය පිළිබඳව නිවැරදි භූගෝලීය තොරතුරු ඕස්ට්‍රේලියානු බේරා ගැනීමේ බලධාරීන්ට සපයනු ලැබුනත්, කිසිවකු තම උදව්වට නොපැමිණි අතර, තම පවුලේ සාමාජිකයන් දියේ ගිලුන බවයි කියා සිටියේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු නිලධාරීන් පවසන්නේ,වෙළෙඳ නැවක් සහ හෙලිකොප්ටර් යානයක් ඉහත කී කණ්ඩායම බේරා ගැනීම සඳහා යෙද වූ නමුත්, අනතුරට ලක් වූ බෝට්ටුව ඇති තැන සොයා ගැනීමට නොහැකි වුන බවයි.