යාදව් දූෂණ චෝදනාවලට වරදකරු කෙරෙයි

  • 2013 සැප්තැම්බර් 30

ඉන්දියාවේ ඉහළම මට්ටමේ දේශපාලනඥයකු සහ හිටපු ඇමතිවරයකු වන ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව්, ඔහුට එරෙහි දූෂණ චෝදනාවලට වරදකරු වන බව නැගෙනහිර ජාර්කාන්ද් ප්‍රාන්තයේ විශේෂ උසාවියක් විසින් තීන්දු කරනු ලැබ ඇත.

ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් වංචා කරන ලද බවටයි, යාදව්ට එරෙහිව චෝදනා නගා තිබුණේ.

බිහාර් ප්‍රාන්තයේ හිටපු මහා ඇමතිවරයා වන ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව් සහ තවත් හතළිස් එක දෙනකු චෝදනාවලට වරදකරුවන් වන බව විශේෂ අධිකරණය විසින් තීන්දු කරන ලද බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම චූදිතයන් අතර දේශපාලනඥයන් සහ ආණ්ඩුවේ හිටපු නිලධාරීන් ද වෙති.

යාදව් ඇතුළු කණ්ඩායමට එරෙහි චෝදනා, අවුරුදු දාහතක් තරම් ඈත කාලයක ඔවුන් විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් වලට සම්බන්ධ ඒවා වන අතර,පශු සම්පතට අවශ්‍ය සත්වාහාර සැපයීමට වෙන් කර ගත් ආණ්ඩුවේ මුදල් අනිසි ආකාරයට පාවිච්චි කර ඇති බවටයි, ඔවුන්ට එරෙහිව චෝදනා කරනු ලැබ තිබුණේ.

ලාලූ ප්‍රසාද්ට දඬුවම් නියම කිරීම බ්‍රහස්පතින්දා සිදු කෙරෙන අතර, ඔහුට දීර්ඝ සිර දඬුවමක් නියම කෙරෙනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

ඒ සමඟ යාදව්ට ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු ආසනය ද අහිමි වෙනු ඇත.

එහෙත් ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව්ගේ කිට්ටු ආධාරකරුවකු කියා සිටියේ, විශේෂ අධිකරණයේ තීන්දුවට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයකට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.