ගැම්බියාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වෙයි

වසර හතලිස් අටකට පසු ගැම්බියාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වන බව නිවේදනය කොට තිබේ.

ගැම්බියාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය ලැබුවේ එක දහස් නවසිය හැට පහේ වසරේ දී යි.

යටත් විජිතවාදී සම්බන්ධතා පවතින කිසිදු ආයතනයක් සමග කිසි දිනක ගැම්බියාව සම්බන්ධකම් නොපවත්වන බවත් රාජ්‍ය රූපවාහිනිය නිවේදනය කළේය.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වීමට වෙනත් හේතුවක් දක්වා නොමැත.

මේ වසර මුලදී බ්‍රිතාන්‍යයේ වාර්ෂික මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ වාර්තාව මහින් නීති විරෝධී රඳවා තබා ගැනීම්, නීති විරෝධී ලෙස පුවත් පත් කාර්යාල සහ ගුවන් විදුලි ආයතන වසා දැමීම, සුළු ජාතික කණ්ඩායම් වලට වෙනස් ලෙස සැලකීම යන කරුණු මත ගැම්බියාව දැඩි විවේචනයට ලක් කොට තිබිණ.