දකුණු ආසියානු චිත්‍රපට උළෙලට වාරණයක්

දහතුන් වැනි දකුණු ආසියානු වාර්තාමය චිත්‍රපට උළෙලේ දී (FSA) ශ්‍රී ලංකාව තේමා කර ගත් සිනමා නිර්මාණ තුනක් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීම අත්හිටුවන මෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව නේපාල බලධාරීන්ට බලපෑම් කර ඇතැයි තමන් අදහස් කරන බව එම උළෙලේ සංවිධායකයෝ පවසති.

ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන පරිදි, Broken, The Story of One සහ No Fire Zone යන වාර්තාමය චිත්‍රපට තුන සම්බන්ධයෙනුයි, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ විරෝධය පළ වී තිබෙන්නේ.

එම සිනමා නිර්මාණ තුනෙන් පළමු සඳහන් චිත්‍රපට දෙක කන්නන් අරුනාචලම් විසින් ද, තෙවැන්න කැලම් මැකරේ විසින් ද අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබ ඇත.

චිත්‍රපට තුන ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීම වාරණයකට ලක් කිරීම සඳහා කෙරෙන මැදිහත් වීම් දහතුන් වැනි දකුණු ආසියානු වාර්තාමය චිත්‍රපට උළෙලේ(FSA) සංවිධායකයන්ගේ විරෝධයට හේතු වී ඇති අතර,එම මැදිහත්වීම අදහස් ප්‍රකාශනයේ නිදහස මෙන්ම වාර්තාමය චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සහ ඒවා ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බවයි එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශනයක් මගින් පෙන්වා දෙන්නේ.

අදහස් ප්‍රකාශනයට පහරක්

වාර්තාමය සිනමා නිර්මාණ තුන වාරණයකට ලක් කරනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් බීබීසී සංදේශයට අදහස් දක්වන දකුණු ආසියානු වාර්තාමය චිත්‍රපට උළෙලේ සභාපති කනක් දික්ෂිත්, නේපාල ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලබූ තීරණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පසුබෑමක් හැටියටයි විග්‍රහ කළේ.

ඉහත කී චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් වළකින මෙන් නේපාල ප්‍රවෘත්ති සහ සන්නිවේදන අමාත්‍යාංශය ලිපියකින් තමන්ට දැනුම් දී ඇතත්, එවැනි පියවරක් ගනු ලැබීමට හේතූන් මොනවාද යන්න එහි නො දැක්වෙන බවත් සංවිධායකයෝ පෙන්වා දෙති.

උද්ගතව ඇති තත්වය හමුවේ ඉහත කී චිත්‍රපට තුන කලින් සැලසුම් කර තිබුන සිනමා ශාලාවලින් බැහැරව පෞද්ගලික මට්ටමින් වෙනත් තැන්වල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් FSA සිනමා පර්ෂදය පවසයි.

කෙබඳු වාරණයකට යටත් කෙරුණත්, කත්මන්ඩු වාර්තාමය සිනමා උළෙලේ තරඟකාරී අංශයේ සම්මාන ප්‍රදානයේ දී එකී චිත්‍රපට තුනත් සැලකිල්ලට ගන්නා බවයි, FSA සංවිධානයේ ප්‍රකාශිකාවක් කියා සිටියේ.