මැලේරියාවට නව එන්නතක්

Image caption ලොව පුරා වසරකට හය ලක්ෂයක් මලේරියාවෙන් මියයයි

මැලේරියා ප්‍රතිශක්තිය සඳහා සකස් කළ නව එන්නතක් පිළිබඳ කල අත් හදා බැලීම් වල දී ළමුන් අතර මැලේරියා ආසාදනයට ලක් වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ සැලකිය යුතු අන්දමේ අඩු වීමක් දක්නට ලැබුණු බව එන්නත නිෂ්පාදනය කළ ඖෂධ සමාගම ප්‍රකාශ කරයි.

අප්‍රිකානු රටවල් හතක පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන එකොළහක් යොදා ගනිමින් සිදු කෙරුණු මෙම අත්හදා බැලීම් වල දී ළමුන් අතර ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට පනහකින් අඩු වූ අතර ළදරුවන් අතර මැලේරියා වැළඳුණු සංඛ්‍යාව සියයට විසි පහකින් අඩුව ගොස් තිබූ බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

වසරකින් වෙළෙඳ පොලට

මෙම මැලේරියා එන්නත නිපදවන ග්ලැක්සෝ ස්මිත්ක්ලයින් සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙම එන්නත භාවිතය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා ලබන වසරේ දී ඉල්ලුම් කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවයි.

මෙම එන්නත 2015 වසරේදී පොදු භාවිතය සඳහා නිකුත් කිරීම නිෂ්පාදකයන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.