ඉන්දියාවේ අසූ නම දෙනෙක් පෑගී මැරෙති

ඉන්දියාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ හින්දු ආගමික උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් සිටි පිරිසක් තෙරපීමට සහ පෑගීමට ලක් වීමෙන්, අසූ නම දෙනකුවත් මිය ගොස් ඇති බව ඉන්දීය පොලිසිය ප්‍රකාශ කරයි.

මියගිය පිරිසෙන් බහුතරය කුඩා දරුවන් සහ කාන්තාවන්.

වන්දනා කරුවන් දහස් ගණනක් පටු පාලමක් හරහා ගමන් කරමින් සිටිය දී මෙය සිදුවී ඇති අතර කලබල වූ සමහරෙක් ගඟට වැටීමෙන් ද මිය ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පිරිස පාලනය කිරීම සඳහා පොලිසිය බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම නිසා මෙම කලබලය ඇතිවූ බවයි ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ.

නමුත් පොලිසිය කියා සිටියේ පාලම කඩා වැටෙමින් ඇති බවට පැතිරී ගිය කට කතාවක් නිසා පිරිස කලබල වූ බවයි.