ඇෆ්ගන් ආණ්ඩුකාරවරයකු මරා දමයි

Image caption ආණ්ඩුකාර අර්සාලා ජමාල්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මුස්ලිම් දේවස්ථානයක පුපුරා ගිය බෝම්බයකින් ලෝගාර් ප්‍රාන්තයේ ආණ්ඩුකාර අර්සාලා ජමාල් මරණයට පත් වී තිබේ.

දේවස්ථානයේ මේසයක් යට මෙම බෝම්බය සවි කර තිබූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

අර්සාලා ජමාල් ජනාධිපති කර්සායි ගේ සමීපතම ආධාරකරුවකු වන අතර කැරලිකරුවන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් බවට පත්වී සිටියේය.

බෝම්බයට ගොදුරු වූ තවත් කිහිප දෙනෙකුම බරපතළ ලෙස තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.