තානාපති නිලධාරියාට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් රුසියාවේ කණගාටුව

Image caption මොස්කව් නගරයේ නෙදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ රැකවරණ තර කර ඇත.

නෙදර්ලන්ත තානාපති නිලධාරියෙකුට එරෙහිව මොස්කව් නගරයේදී එල්ල කෙරුණ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රුසියානු බලධාරීහු කණගාටුව පළ කොට ඇත.

වීදුලි කාර්මිකයින්ගේ වේශයෙන් තානාපති නිලධාරියාගේ නිවසට ඇතුල් වී ප්‍රහාරය එල්ල කළ පුද්ගලයන් මෙතෙක් හදුනා ගෙන නැති බවයි පැවසෙන්නේ.

සිය තානාපති නිලධාරියාට ප්‍රහාරයේදී තුවාල සිදුව ඇතැයි නෙදර්ලන්ත විදේශ ඇමතිවරයා පවසයි.

තානාපති නිලධාරියාට එල්ල කෙරුණ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කිරීම සඳහා රුසියාවේ තානාපතිවරයා නෙදර්ලන්ත විදේශ අමාත්‍යංශයට කැඳවනු ලැබ ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රුසියාවේ පොලිසිය අපරාධ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇත.

නෙදර්ලන්ත බලධාරීන් රුසියානු තානාපති නිලධාරියෙක්, හේග් නගරයේ දී පසුගිය සතියේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමේ සිද්ධියක් ද වාර්තා වෙයි.