ඇමරිකානු දේශපාලන අර්බුදය නිමාවෙන ලකුණු

usa capitol

රිපබ්ලිකන් සහ ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂ දෙක අතරේ තිබූ අර්බුදය නිමා කිරීමට හැකිවෙන එකඟතාවක් දෙපාර්ශවය අතර ඇතිවී ඇත.

ඇමරිකානු ආණ්ඩුව මුහුණ දී සිටින මුල්‍ය අර්බුදය නිමා කොට රජයේ ගෙවීම් පෙර සැලසුම් කොට තිබු ආකාරයට කර ගෙන යාමට ඉඩ ලැබෙන බව විසඳීමට දෙපාර්ශවය අතර එකඟතාවක් ඇතිව තිබෙන බවයි.

සෙනෙට් සභික කෙලී අයෝට් ප්‍රකාශ කලේ ඉතා ඉක්මනින් කොන්ග්‍රස් සභාව වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරෙන බවයි.

හෙට (බ්‍රහස්පතින්දා) දිනට පෙර මෙම යෝජනාව සම්මත වුවහොත් ආණ්ඩුවට බාධාවකින් තොරව ආණ්ඩුවට මුල්‍ය කටයුතු කර ගෙන යාමට ඉඩ ලැබෙනු ඇත.