හිම මිනිසාගේ අභිරහස

හිමාලයේ ජීවත් වූ බවට විශ්වාස කෙරුණු හිම මිනිසා පිළිබඳ අභිරහස ජාන විද්‍යාව හරහා විසඳි ඇති බව බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයෝ ප්‍රකාශ කරති.

අතීතයේ නොර්වේ වනාන්තරවල ජීවත් වූ හිම වලසකුගේ ශරීරයේ තිබුණු DNA වර්ගයක් හිම මිනිසාගේ බවට සැක කෙරෙන ලෝම වල අඩංගු වන බවයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය බ්‍රයන් සයික්ස් කියා සිටියේ.

මෙම හිම වලසා සමහර විට තවමත් හිමාලයේ ඝන වනාන්තර තුළ සිටිය හැකි බවයි විද්‍යාඥයින්ගේ මතය වී තිබෙන්නේ.

සාමාන්‍ය හිම වලසුන්ට වඩා මොවුන්ගේ හැසිරීම සහ චර්යාවන් වෙනස් විය හැකි නිසා ‘හිම මිනිසා’ පිළිබඳ කතාන්දරයක් ජනප්‍රවාදයට එක් වන්නට ඇති බව මහාචාර්ය බ්‍රයන් සයික්ස් ගේ අදහසයි.

හිමාලයෙන් ලබා දී තිබුණු ලෝම බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියේ විද්‍යාගාරයක දී පරීක්ෂණයට භාජනය කර තිබේ.