සිහින රන් තොගයක් ගොඩ ගැනීමේ උත්සාහයක්

ඉන්දියානු ආණ්ඩුවේ පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් රත්රන් තොගයක් ගොඩ ගැනීමේ ගවේෂණයක නිරත වෙමින් ඇතැයි වාර්තාවෙයි.

පෞරාණික මාළිගයක රත්රන් ටොන් දහසක් වළ දමා තිබෙනු තමා සිහිනෙන් දුටු බව හින්දු ඍෂිවරයකු ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසුවයි රන් ගවේෂණය ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ.

තමා සිහිනයෙන් දුටු රත්රන් ටොන් දහස දහනව වැනි සියවසේ දී මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ ගමක අධිපතිවරයා ව සිටි රාඕ රාම් බක්ස් සිං නම් පාලකයාට අයත් බවයි, ඍෂි වරයා පවසන්නේ.

ඍෂි වරයා තමාදුටු සිහිනය ආණ්ඩුවේ ඇමති වරයකුට කියා ඇති අතර රන් වළ දමා ඇතැයි ඔහු සිහිනයෙන් දුටු පැරණි මාළිගා භූමිය මැණ කැණීම් ආරම්භ කරන මෙන් එම ඇමතිවරයා නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ලැබීම ඉන්දියාව තුල දැඩි විවේචනයට ලක් වෙමින් ඇති නමුත්, ඍෂිවරයාගේ සිහිනය ප්‍රචාරය වීමත් සමඟ රන් තොගය වළ දමා ඇතැයි කියන භූමිය කරා විශාල පිරිසක් රොක් වෙමින් ඇති බවක් ද වාර්තාවෙයි.