ඇමරිකාවට යුද අපරාධ චෝදනා

  • 2013 ඔක්තෝබර් 22

එක්සත් ජනපදය ජාත්‍යන්තර නීති කඩ කර ඇති බවටත් සාමාන්‍ය වැසියන් මරා දමා ඇති බවටත් ජගත් මානව හිමිකම් සංවිධාන දෙකක් චෝදනා කරති.

හියුමන් රයිට්ස් වොච් සහ ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය මෙම චෝදනා එල්ල කරන්නේ එක්සත් ජනපදය නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා යොදා ගනිමින් පකිස්ථානයේ දී සහ යෙමනයේ දී සිදු කළ ප්‍රහාර පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි.

Image caption ත්‍රස්තවාදීන් ට එරෙහිව පමණක් නියමුවන් රහිත යානා යොදා ගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවයි ජනාධිපති ඔබාමා කියා තිබුණේ

පකිස්ථානයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රහාර හතළිස් පහෙන් නවයක් පිළිබඳ ව පරීක්ෂණ පැවැත් වූ ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය කියා සිටින්නේ එහි දී මරණයට පත් වී ඇත්තේ සටනේ නො යෙදුණු අය වන අතර ඔවුන්ගෙන් කිසිදු තර්ජනයක් නො තිබුණු බවයි.

යෙමනයේ සිදු කළ ගුවන් ප්‍රහාර දෙකක දී එක්සත් ජනපදය ජාත්‍යන්තර නීති කඩ කර ඇති බවත් එහි දී සාමාන්‍ය වැසියන් මරණයට පත් වී ඇති බවත් හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේය.

අල්ලා ගැනීමට නො හැකි වූ ත්‍රස්තවාදීන් ට එරෙහිව පමණක් නියමුවන් රහිත යානා යොදා ගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවයි ජනාධිපති ඔබාමා කියා තිබුණේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර