ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලොව පුරා සිරකාරියන්ගේ තත්වය ශෝචනීයයි - එක්සත් ජාතීන්

ලොව පුරා සිරගත කොට සිටින කාන්තාවන්ගේ තත්වය ඉතා ශෝචනීය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිකුත් කළ අලුත්ම වාර්තාවක දැක්වෙයි.

කාන්තාවන් සිරගත වීමට තුඩු දුන් හේතු, බන්ධනාගාර තුල තත්වය හා රඳවා තැබීමෙන් පසු කාන්තාවන්ගේ තත්වය පිළිබඳ විමසා බලන එම වාර්තාව සකස් කරන ලද්දේ කාන්තාවට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය වාර්තා කිරීම සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතවරිය විසින්.