හයාන් කුණාටුවට බිලිවූ ගණන තවත් ඉහලට

පිලිපීනය හරහා හමා ගිය කුණාටුවට හසු වී මිය ගිය සංඛ්‍යාව තුන්දහස් පන්සියයක් පමණ වෙතැයි පිලිපීන රජය ප්‍රකාශ කරයි.

තුවාල ලබා සිටින අයගේ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ව පරස්පර විරෝධී වාර්තා නිකුත් වී තිබේ.

යාබද ප්‍රදේශවලට සහන කණ්ඩායම් ළඟා වීමේදී තවත් මළ සිරුරු හමු විය හැකි බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසන්නේ.

මේ අනුව රජය නිවේදනය කළ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තක්සේරු කරයි.

මේ වන විට විදේශ සහනාධාර මධ්‍යම පිලිපීනයට ගලා එමින් පවතින නමුත් ට්‍රක් රථ වල හිඟ කම නිසා බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම දුෂ්කර වී ඇති බවයි පිලිපීන රජය පවසන්නේ.