ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කටාරයේ දුක් විඳින නේපාල කම්කරුවන්

මේ වසර මුලදී ලැබුණු වාර්තාවල දැක්වුණේ අංශක පනහක් දක්වා ඉහළ නගින ගිනි රස්නයේ වරු ගණන් වැඩෙහි යොදවනු ලබන කම්කරුවන් සෑහෙන පිරිසක් මරුමුවට පත් වූ බව. වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වුයේ නේපාල ජාතිකයන් අතුරින්. බීබීසී යේ දකුණු ආසියානු වාර්තා කරු ඇන්ඩ්රූ නෝත් මේ වාර්තාව ලබා දුන්නේ එහි සිට.