බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් නෝට්ටු ගඟේ පාවෙයි

British punds
Image caption මුදල් නෝට්ටු මුලින්ම දැක තිබෙන්නේ බල්ලෙකු සමග මහ මග ඇවිදිමින් සිටි පුද්ගලයෙක්

ඩොලර් ලක්ෂයකට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් නෝට්ටු ප්‍රමාණයක් ස්පෝල්ඩින් නගරය අසල ගංගාවක පාවෙමින් තිබීමේ රහස සොයා ගැනීමට එංගලන්ත පොලීසිය උත්සාහ කරමින් සිටියි.

මෙම මුදල් නෝට්ටු මුලින්ම දැක තිබෙන්නේ බල්ලෙකු සමග මහමග ඇවිදිමින් සිටි පුද්ගලයෙක් විසින්.

මුදල් නෝට්ටුවලින් සුළු ප්‍රමාණයක් පළුදු වී තිබුණ ද වැඩි ප්‍රමාණයක් යහපත් තත්වයේ පවතී.

එම මුදල් දැනට පොලීසිය භාරයේ පවතින අතර, අයිතිය සහ අසාමාන්‍ය ලෙසින් මෙසේ ජලයේ පාවී යාමට හේතුව සනාථ කළ හොත් අයිතිකරුට මෙම මුදල් ලබාගත හැකි බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.