ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යුක්රේනය රුසියාවට සමීප වීමෙන් ‘අවදානමේ’

රුසියාව සමග සබඳතා වඩාත් තර කර ගැනීමේ අරමුණු කොට ගෙන , යුරෝපා සංගමය සමග නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට එළඹීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් යුක්රේනය සිය ආර්ථික ඉදිරි මග අවදානමේ හෙළා ගනු ඇතැයි බ්‍රසල්ස් නායකත්වය අනතුරු අඟවා සිටී.