යේමනයේ අගනුවර යතුරු පැදි තහනම්

  • 1 දෙසැම්බර් 2013
යතුරු පැදි තහනම් දෙසැම්බර් පහළොස් වැනි දින දක්වා බල පැවැත්වේ

අගනුවර පුරා පැතිර යමින් පවතින ඝාතන මාලාවක් වැළැක්වීමේ අරමුණින් යේමනයේ බලධාරීහු සනා අගනුවර යතුරු පැදි භාවිතය තහනම් කළහ.

දෙසැම්බර් පහළොස් වැනි දින දක්වා මෙම තහනම බල පැවැත්වෙන බවයි, අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ.

තහනම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟම අගනුවර වීථිවලින් යතුරු පැදි අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වේ.

හමුදා කටයුතු පිලිබඳ විදේශීය විශේෂඥයෙක් පසුගිය සතියේ මරා දැමූ තුවක්කුරුවන් පිරිසක් යතුරු පැදිවලින් පලා ගියහ.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ යේමනයේ අනාගතය පිලිබඳ ජාතික සංවාද සමුළුව පැවැත්වූ අවස්ථාවේදීත් මෙවැනිම තහනමක් බල පැවැත්විණ.