සරස්වතිය රැන්ගුන් සරසවියට

Image caption රැන්ගුන් සරසවිය බුරුමයේ මුල් පෙලේ විද්‍යායතන වලින් එකකි

බුරුමයේ ඉතා සුප්‍රකට විද්‍යායතනයක් වන රැන්ගුන් සරසවිය යළි විවෘත කොට ඇත.යුද හමුදා පාලකයන් විසින් අඩාල කර තිබුණ රැන්ගුන් සරසවිය,දශක කීපයකට පසුවයි, යළිත් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන්නේ.

රැන්ගුන් සරසවිය පසු ගිය අවුරුදු වල පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයන්ට පමණක් සීමා කොට තිබුණි.

ප්‍රතිවාදී දේශපාලන මතවාද ඇවිළෙන සටන් භූමියක් ලෙස බුරුම යුද හමුදා පාලකයන් විසින් සලකනු ලැබූ, රැන්ගුන් සරසවිය පළමු උපාධි අපේක්ෂකයන්ට තහනම් කරනු ලැබයි තිබුණේ.

ආරම්භයේ දී,අධ්‍යයන අංශ විස්සක් සඳහා උපාධි අපේක්ෂකයන් තුන් සීයක් බඳවා ගැනීමට රැන්ගුන් සරසවිය පියවර ගෙන ඇත.

ඉදිරි සති කීපය ඇතුළත තවත් ශිෂ්‍යයන් ඊට බැඳෙනු ඇත යන්න සරසවි පාලකයන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.