ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (4.7 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (1.3 මෙගබයිට්)

මැන්ඩෙලාගේ ගේ අරගලය සහ සංගීතය

7 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:13 GMT

Image caption මබුසේ

නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ අරගලය සංගීතයෙන් වර්ණවත් වූ හැටි විමසන සංගීතවේදියෙක් වන මබුසේ කියා සිටින්නෙ බොහෝ දකුණු අප්‍රිකානු සංගීතවේදීන් හට වර්ණ භේද වාදී අරගලයට එරෙහි වීමට අවශ්‍යවූ බවයි.

මේ ක්‍රියාවලිය තුළදී නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ගැන බිහිවූ ගීත නිර්මාණ-සවන් දෙන්න