සභාපති මාඕගේ උපන් දින ප්‍රසංගය වෙනස් කෙරේ

Image caption මාඕ සේතුං ගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් දැවැන්ත සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට තිබුණි

චීනයේ හිටපු නායක මාඕ සේතුං ගේ උපන් දිනය සැමරීම පිණිස දැවැන්ත සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීමේ සැලසුම් චීන බලධාරීන් විසින් වෙනස් කරනු ලැබ තිබේ.

හිටපු නායකයා සම්බන්ධයෙන් චීනයේ පවතින වත්මන් විසංවාදය එයින් පිළිබිඹු කෙරෙන බවයි, විශ්වාස කෙරෙන්නේ.

මීට වසර එක සිය විස්සකට පෙර උපත ලැබූ මාඕ සේතුං ගේ උපන් දිනය චීන මහා ජනතා ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණ.

එහෙත් දැන් එය සාමාන්‍ය අලුත් අවුරුදු උත්සවයක් බවට වෙනස් කොට තිබේ.

රටේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කරමින් සිටින සමයක කොමියුනිස්ට්වාදී වීරයකු සිහිපත් කිරීම පිළිබඳව චීන නායකයන් ප්‍රවේශම් සහගත ආකල්පයක් දක්වා තිබෙන බවයි, විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ.