ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා ධීවරයන් මුණ ගැස්වීමේ සැලැස්මක්

ධීවරයන් මුහුදේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ප්‍රශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීමේ උත්සාහයක් වශයෙන්, ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවරයන් අතර ඍජු සාකච්ඡා ඉක්මනින් ආරම්භ කළ හැකි වනු ඇතැයි ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමති සල්මාන් කුර්ෂිඩ් බලාපොරොත්තු පළ කරයි.

ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමති කුර්ෂිඩ්, මුලින් කී බලාපොරොත්තු පළ කළේ දිල්ලි අගනුවර දී තමිල්නාඩු ධීවරයන් කණ්ඩායමක් මුණ ගැසීමෙන් පසුව.

මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කල බවට චෝදනා නගමින් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දෙ රටේ ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගනිමින් සිරගත කරනු ලැබීම් පිළිබඳව පසු ගිය කාලය තුළ නිරන්තරයෙන් ම වාර්තා විය.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගනු ලබන්නේ ඔවුනොවුන්ගේ මුහුදු සීමාවට පිවිසෙමින් නීතිය උල්ලංඝනය කළ බවට චෝදනා කරමින්.

දිල්ලි සාකච්ඡා

Image caption ඉන්දියානු ධීවරයෝ ත්‍රිකුණාමලයේ.

තමිල්නාඩු ධීවරයන් දිල්ලි අගනුවරට ගමන් ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිර කරනු ලැබ සිටින දෙසීයකට අධික ඉන්දියානු ධීවරයන් නිදහස් කරනු ලැබීමට අමතරව ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් අගමැති මන් මෝහන් සිංගෙන් ඉල්ලා සිටීම සඳහායි.

විදේශ ඇමති සල්මාන් කුර්ෂිඩ් පවසන්නේ, ධීවරයන්ගේ ද එකඟතාවය ඇති ව දෙ රටේ ආණ්ඩු විසින් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු නිත්‍ය විසඳුමක් ඇති කර ගත යුතු බවයි.

සාකච්ඡා සඳහා දින වකවානු සැලකිල්ලට ගනිමින් සිටි බව පවසන ඇමතිවරයා,තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයෙන් සංඥාවක් ලැබී ඇති බවත් ජනවාරි මාසයේ දී එම සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට ඉඩකඩ ඇති බවත් කියා සිටියි.

තවදුරටත් අදහස් දක්වන ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා පවසන්නේ, විසඳුමක් සොයා ගැනීමට ගනු ලබන උත්සාහයේදී ධීවරයන්ට එක් සාකච්ඡාවක් නොව කීපවරක්ම හමු වීමට සිදු විය හැකි බවයි.

ජීවිකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්

Image caption ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයකුගේ පවුලක්

ධීවරයන්ගේ ප්‍රශ්නය ජීවිකා වෘත්තියට අදාළ මානවීය ප්‍රශ්නයක් වන බව සිහිපත් කරන ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා, දෙ රටේ සිර කර සිටින ධීවරයන් සහ ඔවුන්ගේ බෝට්ටු මුදා හරිනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් තමා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ඇමතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන බවයි කියා සිටියේ.

“ සාකච්ඡා සඳහා අදාළ දින ලංවෙත්ම දෙපාර්ශ්වයට එකට ක්‍රියා කිරීමට සිදු වෙනවා. ඉතිරි කාරණා ධීවරයන්ට නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි වේවි.”

සල්මාන් කුර්ෂිඩ් ඇමතිවරයා පවසයි.